Cerc pedagogic de istorie – “Alexandria de la modernitate la contemporaneitate”

Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria a organizat împreună cu Arhivele Naţionale o amplă acţiune intitulată „Aexandria de la modernitate la contemporaneitate, activitate desfăşurată în cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de istorie din Alexandria.
Pornind de la citatul lui Miguel de Cervantes “Istoria este emulul timpului, depozit al acţiunilor, martor al trecutului, exemplu şi înştiinţare a prezentului, avertisment al viitorului”, profesor Magdalena Liliana Pană a prezentat un studiu monografic intitulat “Teleormanul în timpul celui de-al doilea război mondial”, rezultat al unei aprofundate cercetări realizate de domnia sa de-a lungul timpului, studiu ce se doreşte a fi un omagiu adus acelora care prin strădaniile şi gestul lor au dorit ca peste faptele oamenilor din acest oraş să nu se poată aşterne uitarea.
În prima parte a activităţii a fost vizionată o expoziţie de documente unicat, puse la dispoziţie de Biroul Judeţean al Arhivelor Naţionale, intitulată “Alexandria – 1834: Documente istorice privitoare la întemeierea urbei”, expoziţie prezentată de şeful Biroului Judeţean, Cătălin Mihai Zarzără, şi consilier superior Cornel Zaman.
Invitaţi de onoare ai evenimentului au fost Luminiţa Pinţur inspector de specialitate, Iuliana Stancu, directorul Liceului Tehnologic Nr.1 Alexandria, Florin Ştefan, director adjunct. La eveniment a fost prezent şi procurorul Dan Botez, care şi-a lansat cartea “Alexandru Averescu – Mareşalul poporului”, lucrarea fiind al doilea volum din ciclul “Mareşalii”, dedicată vieţii şi activităţii celui care a fost mareşalul Alexandru Averescu.
Acţiunea s-a bucurat ca de fiecare dată de sprijinul Bibliotecii Liceului Tehnologic Nr.1, reprezentată de Anişoara Clipcea şi Constanţa Tănase, profesor de informatică.
La eveniment au mai participat şi alţi profesori de istorie din judeţ, coordonaţi de profesor Simion Ardelean, şi voluntari de la Asociaţia “Catalactica”.
Acţiunea a reuşit să uimească spiritul celor prezenţi dovedind că Teleormanul este şi va fi “o câmpie a spiritualităţii româneşti”, după cum spunea un cadru didactic.

M.M.