Centrul educațional din municipiul Turnu Măgurele

Primăria municipiului Turnu Măgurele implementează proiectul „Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, Cod SMIS 125205, proiect finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13.

Centrul educațional își va desfășura activitatea în corpul C3 al fostei Școli generale nr.2 din strada Libertății nr.137, clădire care va fi reabilitată în cadrul acestui proiect.

Vor fi reabilitate și căile de acces la centru, străzile Ion Creangă și Libertății.

Centrul educațional va găzdui activități pentru persoanele care nu și-au finalizat studiile (de scriere și citit, de matematică), activități educaționale pentru copii (ateliere de pregătire la matematică, limba româna, limbi străine, pregătire pentru examenul de capacitate), cabinet pentru consiliere psihologică.

Una din activitățile proiectului, prevăzută în toate proiectele finanțate din fonduri nerambursabile, o reprezintă contractarea serviciilor de informare și publicitate, în vederea asigurării vizibilității proiectului cofinanțat prin POR 2014-2020, a finațatorului și Programului de finanțare.

În cadrul Activității 4- Informare și publicitate, subactivitatea 4.1- Asigurarea vizibilității proiectului, din cadrul proiectului „Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Magurele” se vor implementa următoarele măsuri:

5 panouri temporare, 1 panou temporar pentru Centrul educațional si 4 panouri temporare pentru străzile Libertății și Ion Creangă; 5 plăci permanente, 1 placă permanentă pentru Centrul educațional și 4 plăci permanente pentru străzile Libertătii și Ion Creangă; 2 comunicate de presă ce vor fi publicate la începutul și finalul proiectului; 2000 pliante în cadrul cărora vor fi prezentate informații cu privire la proiect, facilitățile oferite de Centrul educațional.

Municipiul Turnu Măgurele a achiziționat servicii de informare și publicitate necesare în contextul implementării activității 4 a proiectului „Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Magurele.

Astfel, a fost semnat contractul de servicii nr.16250 /08.07.2020, prestator SC PAPER PRINT CONSULTING SRL, cu o valoare a achiziției de 33.915,00 lei (28.500,00 lei la care se adaugă TVA 5.415,00 lei), procedura aplicată fiind achiziția directă.

Cornelia RĂDULESCU