Centenarul înfăptuirii României Mari * Trupele de ocupaţie au confiscat teleormănenilor chiar şi clopotele de la biserici

În aceste zile, la Editura Velox, din Alexandria, sub semnătura publicistului Paul C. Şchiopu, au văzut lumina tiparului două lucrări privind pagubele cauzate bisericilor, locuitorilor, instituţiilor publice şi economiei judeţului Teleorman de trupele de ocupaţie din timpul primului război mondial, 1916-1918.

Lucrarea “Pagubele cauzate bisericilor din judeţul Teleorman de trupele de ocupaţie, în perioada 1916-1918” a fost editată cu sprijinul şi binecuvântarea Prea Sfinţiei sale Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului. Pe baza datelor oferite de parohiile din judeţul nostru, la solicitarea Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului, Paul C. Şchiopu pune în evidenţă pagubele produse de trupele de ocupaţie germane şi bulgare în anii 1916-1918, cotropitorii procedând inclusiv la confiscarea unui mare număr de clopote de la bisercile ortodoxe din judeţ, a unor cantităţi de lumânări şi a uleiului din cădelniţele utilizate la slujbele religioase. În cuvântul de început dedicat acestei lucrări, intitulat Istoria unei jerfe, episcopul Alexandriei şi Teleormanului, Galaction, notează : Prin conţinutul său, “lucrarea domnului Şchiopu oferă pagini interesante, care îşi vor găsi ecoul numai după ce vor fi citite şi vor fi aşezate în dimensiunea vieţii fiecăruia dintre noi. Aşezăm în inimi acei credincioşi care au rămas “cu ochii în lacrimi“ după ce le-a fost luat clopotul şi mărturisirea că “numai Cel de Sus şi Maica Domnului” ştiu suferinţa îndurată.Binecuvântăm apariţia acestei lucrări şi nădăjduim ca cititorii să aducă mulţumire lui Dumnezeu pentru zilele pe care, în pace, le trăiesc astăzi, şi să-şi amintească neîncetat că această pace este rod al suferinţei şi jertfei înaintaşilor noştri. Apariţia acestei cărţi, în acest an, al Centenarului Marii Uniri, este o şansă de a reflecta la ce (mai) înseamnă Unirea de la 1918 pentru noi sau cât (mai) face parte din fiinţa noastră acest moment de excepţie al poporului român”.

În cea de-a doua lucrare, Paul C. Şchiopu descrie pagubele pricinuite locuitorilor, instituţiilor şi economiei judeţului Teleorman, în primul război mondial, de către armatele care au invadat partea de sud a României. Încă din introducerea în conţinutul acestei lucrări, autorul afirmă, în baza datelor existente în documentele de arhivă, faptul că în armatele de ocupaţiei germano-bulgare au produs însemnate pagube materiale economiei, instituţiilor statului dar şi populaţiei civile. În capitole distincte, Paul C. Şchiopu pune în lumina paginilor cărţii suferinţele materiale produse de armatele de ocupaţie îndeosebi locuitorilor din Turnu Măgurele, dar şi din alte localităţi teleormănene, pagubele produse instituţiilor statului, unităţilor economice, unor şcoli şi spitale din judeţ.

Sunt două lucrări de nu prea mare întindere, însă edificatoare în ceea ce priveşte suferinţele materiale, existenţiale, produse teleormănenilor de către armatele de ocupaţie în timpul războiului din anii 1916-1918.

George ZAVERA