CCD Teleorman caută 12 profesori formatori în cadrul proiectului CRED

Partener zonal în cadrul proiectului CRED – „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”, Casa Corpului Didactic Teleorman anunță organizarea selecției pentru ocuparea a 12 posturi de formatori în cadrul acestui proiect. Concret, CCD Teleorman organizează selecție pentru 4 experți formare ciclul primar și 8 experți formare ciclu gimnazial, după cum urmează: 2 experți formare Limba română, 2 experți formare Matematică, 1 expert formare Limba engleză, 1 expert formare Limba franceză, 1 expert formare Geografie și 1 expert formare Educație fizică.

Alături de Casa Corpului Didactic Teleorman, parteneri în proiect sunt Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Timiș și din Municipiul București.

Pentru a deveni experți în formare la clasele 1-4 sau 5-8, cadrele didactice își pot depune dosarul de înscriere până pe 12 septembrie. La nivel național sunt scoase la concurs 570 de astfel de posturi de experți de formare.

Candidaturile pot fi depuse până la ora 15:00, la sediile celor opt Case ale Corpului Didactic din județele menționate anterior.

Selecția constă în parcurgerea a două etape. Prima dintre acestea, proba eliminatorie, constă în verificarea eligibilității administrative a dosarelor, iar cea de-a doua probă este cea de evaluare a dosarelor. Eventualele contestații pot fi depuse, după fiecare probă, în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor fiecărei probe, la sediile Caselor Corpului Didactic. Rezultatele contestațiilor vor fi publicate la avizierele Caselor Corpului Didactic și pe paginile de web ale acestora, iar rezultatele finale vor fi afișate în data de 26 octombrie 2018.

În cadrul apelului de selecție, o persoană poate candida pentru un singur post de formator, iar pentru a dobândi această calitate, candidații declarați admiși au obligația de a participa și absolvi programul de formare a formatorilor, acreditat de către Institutul de Științe ale Educației, partener în cadrul proiectului.

M. MEILĂ