Anul VII, serie nouă, nr. 1831 Joi 14 noiembrie 2013