Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă, la dispoziţia beneficiarilor de fonduri europene

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, a publicat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă pentru luna octombrie 2018 . Conform conducerii ADR Sud Muntenia, scopul editării acestui catalog este acela de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile – unităţi administrativ teritoriale, instituţii publice şi companii din mediul privat şi de stat – din cele şapte judeţe ale regiunii Sud Muntenia, care doresc să acceseze fonduri europene nerambursabile pentru realizarea de investiţii. În catalogul surselor de finanţare sunt prezentate oportunităţile de finanţare din programele operaţionale şi schemele de grant ce se derulează în prezent în România, precum şi oportunităţile din Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG V-A şi URBACT III.

Programele operaţionale aferente perioadei 2014-2020 sunt: Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Capital Uman, Programul Operaţional Infrastructura Mare, Programul Operaţional de Competitivitate, Programul Operaţional Capacitate Administrativă şi Programul Operaţional Asistenţă Tehnică. Publicaţia electronică poate fi accesată pe site-ul Agenţiei de Dezvoltare Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, în secţiunea Bibliotecă > Documente utile > Catalogul surselor de finanţare, link: https://www.adrmuntenia.ro/CSF-octombrie-2018.

George ZAVERA