Cât vor plăti persoanele fizice impozit pe venitul din agricultură?

Legea 168/2013 de aprobare a OG 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, promulgată în data de 29 mai 2013 şi publicată în Monitorul Oficial 310/29.05.2013, aduce modificări privind impozitarea persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi agricole, faţă de propunerea iniţială a Ministerului Finanţelor Publice. Redăm în continuare limitele referitoare la suprafeţele cultivate /capetele de animale/familiile de albine deţinute, până la care nu se plăteşte impozit, precum şi nivelul normelor de venit pe baza cărora se calculează impozitul datorat de persoanele fizice.
Potrivit acestui act normativ, veniturile neimpozabile şi normele de venit pentru anul 2013 sunt următoarele:
Venituri neimpozabile
Produse vegetale/Suprafaţa neimpozabilă:
Cereale până la 2 ha, Plante oleaginoase până la 2 ha, Cartof până la 2 ha, Sfeclă de zahăr până la 2 ha, Tutun până la 1 ha, Hamei pe rod până la 2 ha, Legume în câmp până la 0,5 ha, Legume în spaţii protejate până la 0,2 ha, Leguminoase pentru boabe până la 1,5 ha, Pomi pe rod până la 1,5 ha, Vie pe rod până la 1 ha, Arbuşti fructiferi până la 1 ha, Flori şi plante ornamentale până la 0,3 ha.
Animale nr. capete/ nr. familii albine: Vaci şi bivoliţe până la 2 capete, Ovine până la 50 capete, Caprine până la 25 capete, Porci pentru îngrăşat până la 6 capete, Albine până la 75 familii, Păsări de curte până la 100 capete.
Legea mai stabileşte că nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale. De asemenea, cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit nu generează venit impozabil.
Norme de venit pentru perioada 1 feb. – 31 dec. 2013
Produse vegetale /suprafaţa destinată producţiei vegetale:
Cereale peste 2 ha, 449 lei/ha, Plante oleaginoase peste 2, ha 458 lei/ha, Cartof peste 2 ha, 2.900 lei/ha, Sfeclă de zahăr peste 2 ha, 697 lei/ha, Tutun peste 1 ha, 1.060 lei/ha, Hamei pe rod peste 2 ha, 1.483 lei/ha, Legume în câmp peste 0,5, ha 2.326 lei/ha, Legume în spaţii protejate peste 0,2 ha, 5.117 lei/ha, Leguminoase pentru boabe peste 1,5 ha, 801 lei/ha, Pomi pe rod peste 1,5 ha, 3.800 lei/ha, Vie pe rod peste 1ha, 1.385 lei/ha, Arbuşti fructiferi peste 1 ha, 1.385 lei/ha, Flori şi plante ornamentale peste 0,3 ha, 11.773 lei/ha.
Animale nr. capete/ nr. familii albine: Vaci peste 2 capete, 453 lei/cap, Bivoliţe peste 2 capete, 326 lei/cap, Ovine peste 50 capete, 47 lei/cap, Caprine peste 25 capete, 47 lei/cap, Porci pentru îngrăşat peste 6 capete, 56 lei/cap, albine peste 75 familii, 40 lei/familie, Păsări de curte peste 100 capete, 3 lei/capete.

B.P.