Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Teleorman: Activitatea desfăşurată în luna septembrie

În luna septembrie s-au înregistrat 192 cereri pentru cardurile de sănătate pierdute ori furate, precum și 3 cereri pentru schimbarea numelui.

CJAS Teleorman a eliberat un număr de 925 adeverințe pentru a putea beneficia de servicii medicale persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani şi a evaluat un număr de 14 furnizori de servicii medicale, care au solicitat încheierea de contracte cu CJAS, cât și pentru cei care au deja contracte, la o perioadă de 2 ani.

Pentru materiale și servicii cu caracter medical au fost efectuate plăți în valoare de 22.551,7 mii lei.

Pentru eliberarea Cardului European de Asigurări de Sănătate au fost eliberate 113 formulare europene, pentru persoane care necesită asistență medicală pe teritoriul unui stat membru al UE.

CJAS Teleorman a acordat 684 decizii pentru procurarea de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, unui număr de 197 asigurați, în valoare de 568.969,10 lei.

Suma totală imputată furnizorilor de servicii controlați a fost de 1.348,75 lei, fiind recuperată integral.

Cornelia RĂDULESCU