CAS Teleorman – Sumele de bani rezultate din deficienţe au fost recuperate

Lună de lună, specialiştii compartimentului de control din cadrul C.A.S. Teleorman desfăşoară activităţi de control la furniszorii de servicii de medicină primară, la furnizorii de servicii farmaceutice şi la programele de sănătate aflate în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman.
În raportul privind activitatea de control desfăşurată în luna anterioară se arată că sumele de bani rezultate în urma depistării diverselor deficienţe, au fost recuperate în procent de 100 la sută.
Astfel, în luna februarie 2014 s-au efectuat 15 controale tematice la furnizori de servicii amintii mai sus şi care se află în relaţie contractuală cu Casa de Asigurari de Sănătate Teleorman.
Atât la furnizorii serviciilor de medicină primară cât şi la furnizorii de servicii farmaceutice, obiectivele specifice au vizat în principal verificarea respectării condiţiilor existente la momentul evaluării, respectarea clauzelor contractuale, dar şi concordanţa între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi serviciile consemnate în evidenţe.
În ceea ce priveşte controlul programelor naţionale de sănătate, s-a avut în vedere respectarea clauzelor contractuale şi concordanţa între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi decontate de către C.A.S şi serviciile consemnate în evidenţele specifice existente la nivelul unităţii sanitare.
Din cele 15 controale efectuate, 8 controale au vizat furnizorii de servicii din asistenţă medicală primară; 4 controale au fost aplicate la furnizori de servicii din asistenţa medicală farmaceutică şi alte trei controale au urmărit modul de utilizare a fondurilor alocate programelor naţionale de sănătate.
În urma acestor verificări, reprezentanţii compartimentului de control al CAS Teleorman au avut de recuperat de la furnizorii controlaţi, suma de 4171,96 de lei.
În ceea ce priveşte neregulile constatate, la furnizorii de servicii de asistenţă medicală primară, serviciile medicale au fost raportate în schimb nu au fost consemnate în registrul de domiciliu.
La furnizorii de servicii din asistenţă medicală farmaceutică, s-au eliberat medicamente compensate în procent de 90 la sută la pensionari în baza unor reţete în care prescriptorii au completat eliberarea de medicamente compensate în procent de numai 50 la sută.
Pentru reglarea situaţiilor date, s-a impus remedierea deficienţelor, iar în ce priveşte furnizorul programului naţional de sănătate, acesta a fost sancţionat cu 1 la sută la valoarea de contract.
Ca urmare a demersurilor înaintate, pe parcursul lunii februarie a fost recuperată întreaga sumă rezultată în urma deficienţelor.

M.M.