CAS Teleorman: Realizări și proiecte ale CNAS

Președintele CNAS, Răzvan Vulcănescu, a prezentat în cursul evenimentului ZF Pharma Summit 2018, principalele preocupări și realizări actuale ale instituției, precum și câteva intenții de viitor.

Astfel, el a declarat că „CNAS reușește, în condițiile unui raport de aproape 1 la 3 între numărul contributorilor și cel al beneficiarilor sistemului de asigurări sociale de sănătate, să ofere un pachet generos de servicii medicale prin intermediul acestui sistem, mai mult, să îl extindă constant cu noi medicamente sau proceduri scumpe”.

Pentru funcționarea durabilă a sistemului asigurărilor sociale de sănătate, este necesară trecerea de la medicina omului bolnav la cea a omului sănătos, conștientizarea nu doar la nivelul instituțiilor publice, ci al fiecărui individ că orice leu investit în prevenția și depistarea precoce a îmbolnăvirilor va însemna nu numai economisirea altor sute de mii de lei, ci și evitarea pierderilor de ani de viață activă, precum și a deceselor premature.

S-a precizat faptul că foarte mulți oameni evită să-și facă un control medical periodic sau să ia în seamă micile semne care pot indica o afecțiune gravă. Foarte mulți sunt și cei care au un stil de viață dăunător sănătății, cu diverse obiceiuri nocive: fumat, sedentarism, excese alimentare sau de altă natură.

Toți aceștia trebuie convinși să se îngrijească de sănătatea lor, să fie convinși că un stil de viață sănătos și controlul medical periodic nu reprezintă constrângeri, ci investiții în propria sănătate.

Un exemplu în acest sens este inițiativa CNAS de introducere a unui mecanism de stimulare financiară a medicilor de familie pentru fiecare caz oncologic depistat și confirmat de medicul specialist, măsura având scopul de a reduce morbiditatea și mortalitatea oncologică.

În acest an, pe lista medicamentelor compensate au intrat, condiționat sau necondiționat, în mai multe etape, câteva zeci de molecule noi pe mai multe arii terapeutice, o atenție specială fiind acordată însă afecțiunilor oncologice. Pentru acele medicamente incluse condiționat în listă s-au încheiat sau sunt în curs de pregătire contracte cost-volum/cost-volum-rezultat.

Cel mai recent contract intrat în derulare este cel care țintește tratarea fără interferon a 13.000 de noi pacienți cu hepatita virală cronică C, aflați în stadiile de fibroză F1, F2, F3 și F4.

În acest moment se pun la punct detaliile extinderii programului de diabet zaharat, în sensul introducerii în acest program a unor tehnologii de ultimă generație de monitorizare electronică a nivelului glicemiei și de reglare automatizată a acestui nivel.

În acest moment se lucrează într-un ritm accelerat și pentru definitivarea mai multor variante de mecanism clawback, precum și la un proiect care va asigura creșterea calității deciziilor adoptate la nivelul instituției, prin dezvoltarea de instrumente moderne de analiză a datelor colectate de Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate.

Acest proiect complex, finanțabil din fonduri europene, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, în limita a 350 milioane lei, va viza, printre altele, planificarea strategică, creșterea calității serviciilor publice, dar și reducerea birocrației, simplificarea procedurilor în relația cu asigurații și cu furnizorii de servicii medicale.

Cornelia RĂDULESCU