CAS Teleorman: Prelungirea termenului de aplicare pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru

Pană pe 31 martie 2019 se prelungește termenul de aplicare a Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistetemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru perioada ianuarie-martie 2019 se vor încheia acte adiționale de prelungire a termenului de derulare a relațiilor contractuale cu furnizorii de servicii medicale, în vederea asigurării continuității acordării asistenței medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate și aceștia (documente, condiții de eligibilitate etc.).

Condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale.

Cornelia RĂDULESCU