CAS Teleorman: Precizări privind tratamentul cu Afatinibum, Gefitinibum și Crizotinibum

Referitor la tratamentul cu Afatinibum, Gefitinibum și Crizotinibum, aria terapeutică oncologie, începând cu 1 ianuarie 2021, respectiv 1 februarie 2021, Casa Națională de Asigurări de Sănătate face următoarele precizări:

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1199 din 9 decembrie 2020, a fost publicată HG nr. 1045/2020 privind modificarea și completarea anexei la HG nr. 720/2008 republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care:

  1. Începând cu 1 ianuarie 2021, pentru medicamentele DCI Afatinibum și DCI Gefitinibum a fost eliminată adnotarea G, adnotare specifică medicamentelor incluse condiționat în Listă, în baza unor contracte cost volum; începand cu 1 februarie 2021, pentru medicamentul Crizotinibum a fost eliminată adnotarea Q, specifică medicamentelor incluse condiționat în Listă, în baza unor contracte cost volum.
  2. Începând cu data de 1 ianuarie 2021, respectiv 1 februarie 2021 în conformitate cu prevederile protocoalelor terapeutice specifice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008 cu modificările și completările ulterioare și în baza formularelor specifice, aprobate prin Ordinul CNAS nr. 141/2017 cu modificările și completările ulterioare, transmise și confirmate în PIAS, vor beneficia de tratament cu DCI Afatinibum și DCI Gefitinibum, respectiv DCI Crizotinibum toți pacienţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pentru includerea în tratament (pacienţii nou diagnosticati+pacienții eligibili deja incluşi în tratament în baza contractelor cost-volum).
  3. Prescripţiile medicale electronice cu medicamentele (denumiri comerciale) aferente DCI Afatinibum și DCI Gefitinibum emise de medicul curant ca prescripţii de tip cost-volum până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv și neeliberate de farmacii până la această dată, nu vor mai mai putea fi eliberate începând cu 1 ianuarie 2021, fiind necesară emiterea de către medicul curant a unei noi prescripţii medicale electronice obişnuite online sau offline.
  4. Prescripţiile medicale electronice cu medicamentele (denumiri comerciale) aferent DCI Crizotinibum emise de medicul curant ca prescripţii de tip cost-volum până la data de 31 ianuarie 2021 inclusiv și neeliberate de farmacii până la această dată, nu vor mai mai putea fi eliberate începând cu 1 februarie 2021, fiind necesară emiterea de către medicul curant a unei noi prescripţii medicale electronice obişnuite online sau offline.
  5. Începând cu data de 1 ianuarie 2021, respectiv 1 februarie 2021, având în vedere prevederile art. 31 alin. (8) și ale art. 32 lit. g) din Ordinul CNAS nr 245/2017 cu modificările si completările ulterioare: prescrierea în ambulatoriu a medicamentelor Afatinibum si Gefitinibum, respectiv Crizotinibum se face utilizându-se denumirea comună internaţională (DCI) și doar în cazurile justificate medical în fişa medicală a pacientului, prescrierea se face pe denumirea comercială, cu precizarea pe prescripţie şi a denumirii comune internaţionale corespunzătoare; perioada de prescriere a medicamentelor Afatinibum si Gefitinibum, respectiv Crizotinibum poate fi de până la 90/91/92 de zile, perioadă stabilită de comun acord de medicul prescriptor şi asiguratul beneficiar al prescripţiei medicale, ținând cont de starea bolnavului la momentul prescrierii şi prognosticul bolii.

Cornelia RĂDULESCU