CAS Teleorman: Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară

Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale: servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală; supraveghere și depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic; consultații de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei; consultaţiile de planificare familială; servicii de prevenţie- de la data intrării în vigoare a art. 220 și art. 2621 din Legea 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare; activităţi de suport.

Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă- anamneză, examen clinic şi tratament- se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute de lege, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde, care pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.

Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, atât pentru persoanele beneficiare de pachet minimal înscrise pe lista proprie, cât şi pentru persoanele beneficiare de pachet minimal înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate.

Cornelia RĂDULESCU