CAS Teleorman, la ora bilanţului

La fiecare început de an, instituţiile deconcentrate de la nivelul judeţului Teleorman întocmesc un raport al cărui conţinut reflectă întreaga activitate a instituţiei pe anul anterior, ducând totodată la evaluarea aspectelor pozitive şi negative din cadrul instituţiei.
La Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Teleorman, un obiectiv important din activitatea instituţiei este acela de a negocia, de a contacta şi de a deconta serviciile medicale, contractate cu furnizorii acestor servicii.
Astfel în anul 2013 au fost incheiate 435 de contracte cu furnizori de servicii medicale din care pe domenii de asistenţă medicală exemplificăm: 174 contract la asistenţă primară, 88 la asistenţă clinica, 19 asistenţă paraclinică (din care 2 ambulatorii de spital), 8 spitale, 59 furnizori de medicamente, 8 furnizori de recuperare, 7 furnizori de îngrijiri la domiciliu, 72 de furnizori de dispozitive medicale.
Referitor la bugetul alocat Casei de Asigurări de Sănătate, pentru medicamente, materiale sanitare, dispozitive şi servicii medicale, în anul 2013 s-a alocat suma de 256.773,52 mii lei comparativ cu anul 2012, an în care bugetul a fost de 221.057,31 mii lei iar în anul 2011 bugetul a fost de 188.405,36 mii lei, ceea ce înseamnă o creştere în anul 2013 faţă de 2012 cu 16,16 la sută şi cu cca 36 la sută faţă de 2011.
Cele mai mari cresteri, pe domenii de asistenţă medicală s-au înregistrat la:
medicamente cu şi fără contribuţie personală, cu 46,73 la sută în 2013 faţă de 2012; la medicamente pentru boli cronice utilizate în programele naţionale de sănătate creşterea a fost de 38,73 la sută iar pentru dispozitive medicale raportul de creştere a sumelor alocate în 2013, comparativ cu anul anterior a fost de 78.38 la sută.
De asemene, pentru asistenţa medicală clinică fondurile alocate au fost suplimentate în 2013, faţă de 2012 cu sume de bani, în procent de 49.17 la sută.
Procente mai mici, dar care reprezintă o creştere, de 13,29 la sută şi respectiv 19,68 la sută, s-au înregistrat şi în cazul asistenţei medicale pentru specialităţi paraclinice şi respectiv spitale generale. Este bine de ştiut faptul că în anul 2012, pentru spitalele generale au fost achitate şi arierate în sumă de 10.565,69 mii lei, ceea ce au condus la diminuarea creşterii bugetare. Procentul fiind de numai 19.68 la sută.

M.M.