CAS Teleorman: Evaluări și controale

Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman în luna decembrie 2019 a înregistrat 187 cereri pentru carduri pierdute sau furate și a eliberat 128 adeverințe pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani pentru a putea beneficia de servicii medicale.

CAS a evaluat 11 furnizori, din care: 6 furnizori de medicină de familie; 2 furnizori de servicii de specialitate și 3 farmacii.

Pentru materiale și prestări servicii cu caracter medical au fost efectuate plăți în valoare de 28.475,56 mii lei.

Au fost înregistrate 109 cereri pentru eliberarea Cardului European de Asigurări de Sănătate (CIP-uri) și s-au efectuat 9 controale tematice la furnizorii de servicii medicale, din care: 5 la medicină primară; 2 la asistență medicală spitalicească și 2 la furnizori de medicamente (farmacii).

Suma imputată furnizorilor de servicii medicale controlați în luna decembrie 2019 a fost de 2.230,52 lei și s-a recuperat în totalitate.

Cornelia RĂDULESCU