CAS Teleorman: Drepturile asiguraților

Ţara de origine este responsabilă de aspectele financiare ale asistenței medicale transfrontaliere de care beneficiază asigurații (în cazul în care au dreptul de a li se acoperi costurile).

De asemenea, aceasta trebuie să acorde asistența medicală corespunzătoare înainte şi după plecarea lor.

Ţara de origine trebuie să dispună de unul sau mai multe puncte de contact de unde asigurații să poată primi mai multe informații cu privire la drepturile pe care le au, inclusiv la ce servicii medicale au dreptul.

Aceste puncte de contact îi pot informa dacă trebuie să solicite autorizația înainte de tratament și cum pot contesta deciziile autorităților, în cazul în care consideră că drepturile nu le-au fost respectate.

Sistemul de sănătate din țara de origine trebuie să furnizeze o copie a dosarului medical al asiguratului, pe care să îl ia în străinătate.

După ce a primit tratamentul, acesta trebuie să acorde aceleași îngrijiri medicale post-tratament de care asiguratul ar fi beneficiat dacă ar fi fost tratat în țara de origine.

Cornelia RĂDULESCU