CAS Teleorman: Derularea programelor naționale de sănătate

Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale cu care sunt în relaţie contractuală pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale şi altora asemenea, conform contractului încheiat, pe bază de documente justificative şi în condiţiile prevăzute în normele tehnice.

Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, se suportă la nivelul preţului de decontare, fără a încasa contribuţie personală pentru acest preţ de la asiguraţi.

În cazul în care preţul cu amănuntul maximal cu TVA calculat pe unitatea terapeutică al medicamentului prescris este mai mare decât preţul de decontare, farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot încasa de la asiguraţi, numai cu acordul şi la solicitarea acestora, diferenţa de preţ rezultată dintre preţul medicamentului prescris şi preţul de decontare al acestuia. În acest sens farmacia trebuie să obţină acordul informat şi scris al asiguratului/primitorului pe versoul prescripţiei.

În judetul Teleorman se derulează următoarele programe și subprograme naționale de sănătate: Programul național de oncologie – Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice; Medicamente eliberate în baza contractelor cost-volum – bolnavi cu afectiuni oncologice; Programul național de diabet zaharat; Programul național de tratament pentru boli rare – mucopolizaharidoza tip II (boala Hunter); Programul național de tratament pentru boli rare – boala Fabry; Programul național de ortopedie;

Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu IRC.

Lista Programelor naționale de ănătate care se deruleaza la nivelul CAS-Teleorman prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu CAS Teleorman (102 farmacii și 43 oficine locale de distribuție) este următoarea: Programul național de tratament al bonlavilor cu afecțiuni oncologice(P3); Programul național de diabet zaharat(P5); Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană(P 9.7); Programul național de tratament pentru boli rare( MUCOVISCIDOZA – P 6.4); Programul național de tratament pentru boli rare (SCLEROZA LATERALA AMIOTROFICA- P 6.5); Medicamente eliberate în baza contractelor cost-volum – bolnavi cu afecțiuni oncologice; Materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curative (TESTE AUTOMONITORIZARE).

Lista Programelor nationale de sănătate care se derulează la nivelul CAS-Teleorman prin furnizori de servicii medicale paraclinice aflați în relație contractuală cu CAS Teleorman (2 laboratoare de analize medicale): Dozarea hemoglobinei glicozilate.

Cornelia RĂDULESCU