CAS Teleorman: Coasigurații în sistemul de sănătate

Soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate pot fi coasiguraţii acesteia.

În această calitate, nu plătesc contribuţie de sănătate, dar beneficiază de servicii medicale în sistemul de asigurări de sănătate.

Documentele justificative pentru încadrarea în această categorie de asigurat sunt: copii ale cărţilor de identitate ale amândurora; declaraţie pe propria răspundere a persoanei coasigurate din care rezultă că nu realizează venituri; declaraţie pe propria răspundere a asiguratului că o are în întreţinere; document din care să rezulte reţinerea contribuţiei de sănătate; documente care atestă relaţia de rudenie (copie a certificatului de căsătorie, copie a certificatului de naştere).

Potrivit legii, persoanele coasigurate nu pot avea, la rândul lor, coasiguraţi.

Cornelia RĂDULESCU