CAS Teleorman: Beneficiarii serviciilor medicale și calitatea de asigurat

Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic, precum şi monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială în condiţiile art.223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Persoanele fără venituri, pentru a avea calitatea de asigurat, trebuie să meargă la Administraţia Fiscală unde trebuie să achite contribuţia de sănătate.

Cuantumul lunar este în valoare de 10 % din salariul minim pe economie, respectiv 190 de lei.

Aceștia trebuie să se adreseze Casei de Asigurări de Sănătate cu următoarele documente: chitanţa de la Fisc, copie după buletin sau cartea de identitate, precum și o declaraţie că nu realizează venituri.

Potrivit Legii 95/ 2006, asiguraţii au dreptul să aleagă casa de asigurări de sănătate la care se asigură.

Cornelia RĂDULESCU