CAS Teleorman: Activitatea în luna iulie

Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman a desfășurat în luna iulie următoarea activitate: a înregistrat 201 cereri pentru cardurile de sănătate pierdute ori furate, precum și pentru schimbarea numelui.

S-au înregistrat 201 cereri pentru cardurile de sănătate pierdute ori furate, precum și pentru schimbarea numelui și s-au eliberat 972 adeverințe pentru a putea beneficia de servicii medicale pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani.

CAS Teleorman a evaluat un număr de 25 furnizori de servicii medicale care au solicitat încheierea de contracte cu CJAS, cât și pentru cei care au deja contracte, la o perioadă de 2 ani.

Pentru materiale și servicii cu caracter medical au fost efectuate plăți în sumă de 21.788,47 mii lei.

Pentru eliberarea Cardului European de Asigurări de Sănătate au fost emise 12 certificate provizorii și au fost eliberate 20 formulare europene, pentru persoane care necesită asistență medicală pe teritoriul unui stat membru al UE.

CAS Teleorman a acordat 672 decizii pentru procurarea de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice unui număr de 209 asigurați, în valoare de 246.744,23 lei.

Suma totală imputată la furnizorii de servicii controlați a fost de 3265,64 lei, recuperată integral.

Cornelia RĂDULESCU