CAS Teleorman: Activitatea desfășurată în luna august

Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman a înregistrat 209 cereri pentru cardurile de sănătate pierdute ori furate, precum și 4 cereri pentru schimbarea numelui.

A eliberat un număr de 977 adeverințe pentru a putea beneficia de servicii medicale persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani.

A evaluat 10 furnizori de servicii medicale (1 furnizor de medicină de familie, 8 farmacii și 1 furnizor de servicii de specialitate) care au solicitat încheierea de contracte cu CJAS, cât și pe cei care au deja contracte.

Pentru materiale și servicii cu caracter medical au fost efectuate plăți în valoare de 22.779,09 mii lei.

Pentru eliberarea Cardului European de Asigurări de Sănătate au fost înregistrate 195 cereri și au fost eliberate 18 formulare europene, pentru persoane care necesită asistență medicală pe teritoriul unui stat membru al UE.

CAS Teleorman a acordat 403 decizii pentru procurarea de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, unui număr de 116 asigurați, în valoare de 270.356 lei.

În luna august au fost efectuate 15 controale, din care 11 controale tematice la furnizori de servicii medicale și 4 controale operative.

Suma totală imputată la furnizorii de servicii controlați a fost de 10.162,95 lei, care a fost recuperată integral.

Au fost înregistrate 28 apeluri TEL VERDE, toate fiind rezolvate pe loc, iar la compartimentul Relații Publice au fost înregistrate și soluționate 9 petiții.

Cornelia RĂDULESCU