Carnetele de rentier agricol pot fi vizate la APIA până la finele lunii august 2019

Proprietarii de terenuri agricole care și-au înstrăinat sau arendat terenurile din extravilanul localităților, până la data de 31.12.2009, conform prevederilor legale au primit calitatea de rentier agricol, statul acordându-le venituri anuale sub forma rentei viagere. Adică, proprietarii de terenuri care au devenit rentieri agricoli vor primi de la stat sume de bani anuale până la sfârșitul vieții acestora.

Renta viageră agricolă este personală, netransmisibilă și încetează la data decesului rentierului agricol. La această dată, la nivel național sunt în plată 44.000 de rentieri agricoli.

In cazul arendării, renta viageră agricolă se plătește dacă terenul ce face obiectul rentei este arendat pentru tot anul calendaristic. In situația în care contractul de arendare încetează pe parcursul anului, renta viageră agricolă se va plăti în anul următor doar dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract, considerandu-se astfel continuitate în arendare.

Carnetele de rentier agricol se vizează anual, de către centrele județene ale APIA. Solicitarea vizării carnetului se face personal de către rentierul agricol sau prin mandatar cu procură autentică, în intervalul 1 martie-31 august al fiecărui an.

Renta viageră agricolă se plătește într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care este datorată renta.

Renta viagera agricolă platită de APIA, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1), care nu a fost încasată de beneficiari, va fi utilizată pentru reluarea procesului de plată către aceștia sau, în caz de deces, către moștenitorii acestora și după termenul de 30 noiembrie al anului următor celui pentru care acesta este datorată.

In cazul decesului rentierului, moștenitorii vor încasa renta până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta se datorează, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moștenitor, a certificatului de deces în original, precum și a carnetului de rentier agricol al defunctului.

George ZAVERA