Carduri Profesionale Europene, pentru şomeri

Carnetele de şomaj, care atestă faptul că posesorii acestora au calitatea de şomeri, fiind înregistraţi în evidenţele filialelor judeţene sau locale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) vor fi înlocuite, în perioada următoare, cu Carduri Profesionale Europene. Vor deveni posesori de Carduri Profesionale Europene şomerii, precum şi celelalte persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, aflate în evidenţele ANOFM.
Cardul Profesional European va cuprinde datele reprezentative legate de persoana care îl posedă, evidenţiind raporturile în care aceasta se află cu ANOFM, respectiv data la care a fost luată în evidenţă, perioada cât se află în plata drepturilor cuvenite, programele de calificare şi de recalificare la care a luat parte etc. Instrument modern, inovativ, Cardul Profesional European emis în România este valabil şi în celelalte ţări ale Uniunii Europene.
Cardul Profesional European va fi emis de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, introducerea unor astfel de documente fiind posibilă în urma derulării proiectului european “Cardul Profesional European – soluţie europeană în căutarea unui loc de muncă”.
Astfel de carduri vor fi înmânate, în mod gratuit, şomerilor aflaţi în plată, precum şi tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, imediat după înregistrarea acestora în evidenţele filialelor judeţene şi locale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

George ZAVERA