Campanie națională derulată de ITM Teleorman

În perioada 13- 23 ianuarie 2020 s-a desfășurat Campania națională privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor legale referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea și transmiterea în registrul general de evidență a salariaților a contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

Obiectivele campaniei au fost: identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă cu timp parțial și determinarea acestora să respecte prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă; identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale referitoare la înregistrarea și transmiterea contractelor individuale de muncă cu timp parțial în registrul general de evidență a salariaților; creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;

Inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Teleorman au efectuat un număr de 49 de controale în cadrul acestei campanii.

S-au aplicat 7 sancțiuni angajatorilor, din care 6 avertismente și o amendă în cuantum de 300 lei.

Pentru toate deficiențele au fost dispuse măsuri cu termene de remediere.

Cornelia RĂDULESCU