Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia nu funcţionează la întreaga capacitate

Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia, înfiinţat în urma restructurării fostului Spital de Boli Psihice, are o capacitate de peste 50 de paturi, în baza căreia a fost fundamentat bugetul de venituri şi cheltuieli la începutul acestui an. Căminul dispune de condiţii foarte bune de cazare şi îngrijire a persoanelor vârstnice, dar şi de asistenţa medicală necesară.
Finanţarea activităţii de cazare şi îngrijire, inclusiv de natură medicală, desfăşurată sub coordonarea medicului Nicolae Bulumac, este asigurată din contribuţia persoanelor asistate, din subvenţii de la bugetul de stat, subvenţii de la bugetul propriu al judeţului Teleorman şi din venituri proprii obţinute din prestări de servicii. Cum până la data de 30 septembrie 2013 căminul nu a funcţionat la întreaga capacitate, media lunară a celor care au locuit aici fiind de 46 persoane, dar s-a obţinut şi o sumă mai mare la capitolul venituri din contribuţia persoanelor asistate faţă de sumele prevăzute iniţial, Consiliul Judeţean Teleorman a considerat că este necesară rectificarea bugetului de venituri. Astfel, din suma iniţială de 846 mii lei, pe care Căminul pentru persoanele Vârstnice Cervenia trebuia să o primească cu titlu de subvenţie de la bugetul de stat, a fost diminuată cu suma de 51 mii lei, suma finală la acest capitol, după rectificare, fiind de 795 mii lei. Din contribuţia persoanelor asistate se obţine în acest an 304 mii lei, cu 34 mii lei mai mult decât se prevăzuse la începutul anului, majorarea datorându-se veniturilor legale ceva mai mari ale pensionarilor. La capitolul venituri din prestările de servicii realizările sunt modeste, suma realizată până acum fiind de doar 17 mii lei.

George ZAVERA