Cadastrarea în regim de urgență a terenurilor ADS, ce vor fi concesionate tinerilor fermieri!

Potrivit unei hotărâri de Guvern, postată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, terenurile agricole situate în extravilan, aflate în domeniul public sau privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, vor fi cadastrate gratuit, din fonduri ce vor fi transferate de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).

”Se aprobă înfiinţarea unei activităţi finanţate integral din venituri proprii pentru finanțarea activităților de înregistrare sistematică a terenurilor agricole, situate în extravilan, din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară pe lângă Agenția Domeniilor Statului”, se arată în textul publicat pe site-ul MADR. ” Astfel, din veniturile proprii realizate se asigură finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică ce vor fi iniţiate de Agenția Domeniilor Statului pentru terenurilor agricole, situate în extravilan, aflate în domeniul public sau privat al statului și în administrarea sa. Veniturile proprii pentru cadastrare se constituie din sumele virate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în temeiul art.2 alin. .(6)-(9) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Vor fi efectuate lucrări de cadastru și înregistrare în Sistemul național de carte funciară a imobilelor aflate în administrarea ADS, cu prioritate a terenurilor agricole care vor fi concesionate tinerilor fermieri.

Terenuri agricole ale căror contracte de arendă expiră în această perioadă, despre care, ministrul Agriculturii, Adrian Oros a semnalat în nenumărate rânduri că cei care le-au avut în concesiune de la ADS achitau cele mai mici arende, redevențe sau chirii. Respectivele terenuri agricole, însumând circa 300.000 de hectare, vor fi date în folosință tinerilor care se decid să-și înființeze exploatații agricole proprii și implicit să profeseze în agricultură, stabilindu-se în mediul rural.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale face cunoscut faptul că România beneficiază, în perioada 2015-2020, de importante alocări financiare de la Uniunea Europeană pentru implementarea politicilor agricole comune, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate.

George ZAVERA