C.J. Teleorman al G.N.M.: Activitatea desfășurată

Comisariatul Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu, care își desfășoară activitatea de inspecție și control cu 8 comisari, a efectuat 99 de controale în luna octombrie 2019, dintre care 21 de controale planificate la obiective economice cu impact semnificativ asupra mediului și 78 controale neplanificate, dintre care: 30 inspecții pentru respectarea condițiilor impuse în actele de reglementare; 12 inspecții în urma autosesizării Gărzii Naționale de Mediu; 7 inspecții pentru identificarea de obiective noi; 8 inspecții pentru rezolvarea unor reclamații; 20 inspecții impuse de Comisariatul General; o inspecție pentru verificarea realizării măsurilor impuse.

Ca urmare a neconformităților constatate, au fost aplicate 11 amenzi contravenționale în valoare totală de 63.500 lei.

O atenție deosebită este acordată verificării reclamațiilor și sesizărilor primite de la cetățeni. Astfel, în această perioadă, la sediul Comisariatului Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu au fost înregistrate 9 sesizări (5 reclamații soluționate, 2 reclamații direcționate către alte instituții, 2 reclamații în termenul legal de soluționare).

Având în vedere prevederile Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, la sediul Comisariatului Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu au fost înregistrate 24 documentații tehnice în vederea formulării punctelor de vedere.

Cornelia RĂDULESCU