C.A.S. Teleorman – Planul de control pentru luna februarie

În conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui CNAS nr.178/20.02.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în luna februarie au fost programate controale atât la furnizorii de servicii din asistenţă medicală primară, dar şi la furnizorii de servicii farmaceutice aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman.
Aşadar, în planul de control întocmit de către reprezentanţii compartimentului de control al CAS Teleorman, se arată că, pentru luna februarie 2014, la furnizorii de servicii din asistenţă medicală primară, au fost controlaţi opt furnizori de servicii de asistenţă medicală primară şi patru furnizori de servicii medicale farmaceutice.
Controalele au vizat modul de constituire, declarare şi plată a contribuţiei la FUNAS de către persoane fizice altele decât cele pentru care colectarea contribuţiei s-a face de către A.N.A.F.
Pentru furnizorii de servicii de asistenţă medicale, controalele au început în ziua de 10 februarie şi s-au încheiat pe 20 februarie. Controalele au vizat activitatea desfăşurată în perioada 1.07.2011 şi până la data de 31.12.2013.
În schimb, la furnizorii de servicii medicale farmaceutice, pentru luna februarie au fost prevăzute patru controale. Dintre acestea două s-au efectuat deja în zilele de 24 – 25 februarie, iar celelalte două controale, au fost programate, unul pentru ziua de ieri iar celălalt a fost programat pentru astăzi.
La furnizorii de servicii medicale farmaceutice, s-a controlat activitatea desfăşurată în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2013.
Astfel de controale se efectuează în fiecare lună de către reprezentanţii compartimentului de control ai C.A.S. Teleorman, iar în ce priveşte deficienţele depistate în urma controalelor acestea sunt rezolvate în cel mai scurt timp posibil, iar sumele de bani sunt recuperate în proporţie de 100 la sută.

M.M.