C.A.R.P. Alexandria * Mereu alături de vârsta a treia

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Alexandria, în spiritul misiunii sale şi a Statutului, a fost şi rămâne o asociaţie deschisă, ce primeşte în rândurile sale pe cei care vor să se alăture acestei mari familii, care creşte încet dat sigur lună de lună, an de an. Este o realitate faptul că, începutul lui septembrie 2018, numărul membrilor aflaţi în evidenţă era de 11.795, evoluţia fiind pozitivă faţă de luna august.

Persoanele de vârsta a treia cunosc deja că, în momentele de cumpănă, găsesc aici sprijinul financiar de care au nevoie. Oamenii apreciază deciziile Consiliul Director, munca personalul salariat, de fapt o echipă unitară care lucrează operativ la întocmirea documentelor de împrumut, solicitanţii obţinând în aceeaşi zi banii pentru care au făcut cererea de rigoare. Dovadă este faptul că, în perioada care a trecut de la începutul anului o bună parte din cei aflaţi în rândurile asociaţiei au solicitat şi primit un împrumut, valoarea totală a sumei acordate se ridică la 19.180.200 lei.

Pe lângă activitate de bază, aceea de a acorda împrumuturi, în conformitate cu Statutul C.A.R.P. Alexandria şi a Hotărârii Adunării Generale, membrii beneficiază de unele facilităţi. Se acordă compensaţii: pentru persoanele care au fost la tratament în staţiuni barneo-climaterice; membrii care merg în excursii organizate de asociaţie, au o reducere de 50 la sută din valoarea transportului. Noutate este şi o altă facilitate: pentru cei de vârsta a treia, cu pensii de maximum 650 lei se organizează, o dată pe an, excursie de-o zi gratuit. O altă măsură importantă vizează: acordarea de fotolii rulante în comodat membrilor cu deficienţe locomotorii, pe perioada vieţii. Repartizarea respectivelor fotolii se face pe baza actelor medicale, verificate şi aprobate de către membrii Consiliului Director. Este important să consemnăm că membrii C.A.R.P. Alexandria, cu pensii modeste de maximum 730 lei, beneficiază odată pe an de un ajutor bănesc nerambursabil. În perioada premergătoare Sfintelor Sărbători de Paşti au primit deja suma amintită 1.073 persoane şi, începând cu data de 1 octombrie ,,Ziua Pensionarilor’’, se vor distribui în continuare celor care au dreptul ajutoare ocazionale. Tot în a doua parte a anului 2018, Consiliul Director va acorda ajutoare băneşti nerambursabile pentru fidelitate celor mai vechi membrii din asociaţie. Nu sunt uitaţi nici cei aflaţi în situaţii deosebite: boli incurabile, locuinţe afectate de incendii ori inundaţii ş.a. Conducerea C.A.R.P. Alexandria este şi va fi alături de familiile membrilor decedaţi (în perioada care a trecut din acest an au fost 199 cazuri), ajutorul bănesc acordându-se în funcţie de vechime şi contribuţie. La dispoziţie se află şi autovehiculul tip car mortuar, pentru care se achită o sumă modică iar în cazuri speciale prestaţia fiind gratuită.

Constantin DRAGNEA