Bursă profesională, în valoare de 200 lei, acordată elevilor din școlile profesionale

Elevii din clasele IX-XI, care frecventează învățământul profesional de stat, inclusiv învățământul dual, vor primi burse profesionale, după ce, săptămâna trecută, a fost semnat un contract de finanțare între Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic și Ministerul Fondurilor Europene pentru Programul „Bursa profesională”, în valoare este de 83 milioane euro. Această sumă va acoperi cheltuielile realizate de statul român în cadrul programului „Bursa Profesională” pentru perioada anilor școlari 2015-2018, dar vor asigura și continuarea acestuia în anii următori, în limita alocării financiare estimate din Programul Operațional Capital Uman.

Se estimează că 80.132 de elevi din clasele IX-XI din învățământul profesional, inclusiv învățământul dual, vor fi stimulați să-și continue studiile cu burse acordate din fonduri europene, prin derularea acestui program. De menționat că 20% dintre elevi provin din mediul rural.

De această bursă, în valoare de 200 lei, poate beneficia orice elev care frecventează o școală profesională, indiferent de veniturile părinților lor. Elevii beneficiari vor primi banii pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale.

Nu vor beneficia de cei 200 de lei, elevii declaraţi repetenţi la finalul unui an şcolar din învăţământul profesional. De asemenea, bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de o lună dacă elevul înregistrează mai mult de 10 absenţe nemotivate în luna precedentă, nu se acordă pe o perioadă de 3 luni calendaristice din semestrul al II-lea al anului şcolar în curs, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei la purtare sub nota 7 în semestrul I al anului şcolar în curs sau în anul școlar precedent.

De menționat că elevii beneficiari ai ajutorului financiar ”Bani de liceu” nu vor primi, concomitent, bursă profesională. În schimb, elevii din învăţământul profesional care beneficiază de bursa profesională pot beneficia şi de burse de performanţă sau burse de merit, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Acest program are ca scop, în principal, reducerea abandonului şcolar și dezvoltarea învăţământului profesional.

M. MEILĂ