Bugetul judeţului Teleorman a fost aprobat, aşa că primele sume de bani pleacă deja spre beneficiari

Consiliul Judeţean Teleorman s-a întrunit joi, seara, în şedinţă de lucru, pe ordinea de zi aflându-se spre dezbatere şi aprobarea celor 32 de consilieri numai puţin de 20 de proiecte de hotărâri. Aşa cum era şi firesc, aflându-ne la început de an, a fost luat în discuţie şi aprobat bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Teleorman pe anul 2014, precum şi estimările pentru anii 2015-2017, aşa cum prevede legea.
Prin câteva hotărâri adoptate de către consilierii judeţeni au fost aprobate sumele de bani pe care Consiliul Judeţean trebuie să le achite în acest an sub formă de cotizaţie organismelor şi asociaţiilor din care face parte. Astfel, pentru Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Consiliul Judeţean Teleorman va plăti în acest an o cotizaţie de 63.217,94 lei. La bugetul Asociaţiei “Euro Teleorman”, contribuţia sub formă de cotizaţie stabilită pentru judeţul nostru, ce va fi achitată prin Consiliul Judeţean, este de 50.000 lei/lună. Susţinerea financiară din partea Consiliului Judeţean pentru Asociaţia Club Sportiv Baschet Teleorman, din Alexandria, a fost stabilită la un cuantum de 300.000 lei pentru anul 2014.
La Agenţia pentru Dezvoltare Regională “Sud Muntenia”, judeţul Teleorman, în calitate de membru asociat, va contribui cu o cotizaţie ce va însuma în acest an 353.145 lei. O sumă de 10.000 lei, sub formă de cotizaţie, va fi achitată în acest an din partea judeţului nostru către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”. În ordinea descrescândă a sumelor ce vor fi achitate sub formă de cotizaţie se află şi cele ce vor fi virate în conturile unor asociaţii organizate în judeţ, şi la care Consiliul Judeţean Teleorman are calitatea de asociat. Câte 4.000 de lei vor fi viraţi în conturile fiecăreia din cele trei asociaţii intercomunitare de pe Valea Oltului, respectiv Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Beciu- Plopii Slăviteşti – Slobozia Mîndra”, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Uda Clocociov- Saelele – Lunca” şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Segarcea Vale – Liţa – Turnu Măgurele”.
Pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deşeurilor Teleorman”, cotizaţia ce va fi achitată în acest an a fost stabilită la suma de 18.000 lei.
În cadrul aceleiaşi şedinţe, a fost aprobată şi contribuţia judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean, la finanţarea Centrului rezidenţial pentru persoane vârstnice dependente “Sfânta Maria”, din comuna Talpa, suma ce va fi alocată de la judeţ pentru asigurarea cheltuielilor de personal fiind de 350.000 lei. De asemenea, a fost aprobat cuantumul cheltuielilor de funcţionare a centrelor de zi pentru protecţia copilului la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi cotele de finanţare a acestora din bugetul Consiliului Judeţean.

George ZAVERA