Bugetul Alexandriei, venituri si cheltuieli mai mari dec

Proiectul bugetului local al municipiului Alexandria poate fi consultat,