Bugetul ADR Sud Muntenia pentru anul 2021, aprobat la Alexandria!

Ieri, la Alexandria, în sala de conferințe a Consiliului Județean Teleorman, a avut loc ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Ședința a fost condusă de președintele Consiliului Județean Teleorman și președinte în exercițiu al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Adrian Ionuț Gâdea. La ședința ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia, desfășurată în sală și online, prin intermediul aplicației ZOOM, au participat președinții Consiliilor județene din cele şapte judeţe componente ale Regiunii Sud Muntenia : Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman, directorul executiv al ADR Sud Muntenia, dr. ing. Liviu Mușat și alți specialiști ai acestei Agenții, reprezentantul consiliilor locale municipale, cel al consiliilor locale orășenești și cel al consiliilor locale comunale din județul Teleorman, precum și jurnaliști din presa locală. La întrunire, în calitate de ivitați, au participat și vicepreședinții Consiliului Județean Teleorman, Adrian Florescu și Maria Stoian.

Proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi spre aprobare au avut în vedere activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia). Astfel, membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au avizat favorabil: raportul de activitate al Agenției, proiectele referitoare la modificarea statutului și a „Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia”, precum și noua organigramă, alături de statul de funcții al instituției. În cadrul aceleiași ședințe a fost aprobat bugetul aferent anului 2021 al ADR Sud Muntenia, aprobată componența Comisiei de cenzori și au fost desemnați reprezentanții Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia în Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Informările realizate la finalul reuniunii au vizat stadiul implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în Regiunea Sud Muntenia, date referitoare la viitorul exercițiu financiar, faza de implementare a Programului Interreg VA România – Bulgaria (2014-2020), precum și măsurile de pregătire a viitorului Program Interreg VI A România – Bulgaria.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcționează pe principii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, în scopul coordonării activităților de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională. CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul fiecărui județ din regiunea Sud Muntenia, respectiv președintele consiliului județean, reprezentantul consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor locale orășenești, reprezentantul consiliilor locale comunale.

George ZAVERA