Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman: Regulamentul concursului de creație literară „Copiii noştri talentaţi”, ediţia a XVIII-a, 2018

Concursul de creație literară „Copiii noștri talentați” a ajuns la a XVIII-a ediție.

Scopul acestuia este crearea de posibilităţi de afirmare pentru elevii din clasele III-VIII, cu aptitudini în domeniul literaturii (poezie şi proză scurtă).

Organizatorul concursului este Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” Teleorman, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman și în parteneriat cu Consiliul Județean Teleorman.

Concursul are două secţiuni: poezie și proză scurtă.

Pot participa elevi din clasele III-VIII (categoriile de vârstă clasele a III-a-a IV-a, clasele a V-a-a VI-a și clasele a VII-a-a VIII-a).

În perioada 22 octombrie-22 noiembrie se vor primi lucrările la Biblioteca Judeţeană „Marin Preda”, iar între 26 și 28 noiembrie se va face jurizarea acestora.

Pe 6 decembrie 2018 va avea loc premierea câștigătorilor.

Concurenţii pot participa cu maximum o lucrare la fiecare secţiune, trimiterea mai multor lucrări la fiecare secţiune atrăgând descalificarea concurentului.

Pentru secţiunea proză sunt admise lucrări de maximum 10 pagini (font 14, la 1,5 rânduri).

Lucrările vor fi tehnoredactate şi nu se va menţiona pe ele numele autorului și vor fi predate de profesorul îndrumător, pe bază de proces verbal (în care se vor menţiona numele elevului, titlul lucrării, şcoala, clasa, secţiunea).

Vor fi jurizate numai lucrările trimise prin şcolile unde învaţă participanţii,

iar lucrările care nu respectă condiţiile menţionate nu vor intra în concurs.

La fiecare categorie vor fi acordate premii pentru locurile locurile I, II, III și 7 mențiuni: Premiul Consiliului Judeţean, pentru cea mai bună lucrare de proză scurtă; Premiul Bibliotecii „Marin Preda”, pentru cea mai bună lucrare de poezie.

Juriul va fi formant dintr-un reprezentant al Consiliului Judeţean (preşedinte), 4 reprezentanţi desemnaţi de Inspectoratul Şcolar Judeţean și 2 reprezentanți ai Bibliotecii Judeţene „Marin Preda”.

Lucrările pentru concurs se vor depune la sediul Bibliotecii Judeţene

„Marin Preda” sau vor fi trimise prin poştă la adresa : Biblioteca Judeţeană „Marin Preda”, Alexandria, str. Bucureşti, bl.T3, cod poştal 140101, judeţul Teleorman, menţionându-se pe plic „Pentru concursul ,,Copiii noştri talentaţi”.

Cornelia RĂDULESCU