Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman: Atelier de educație

Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” Teleorman organizează, astăzi, 21 noiembrie 2018, un atelier de educaţie non-formală sub genericul „Citim, ştim, înţelegem!”.

Activitatea se desfăşoară ca urmare a parteneriatului educaţional judeţean semnat de Biblioteca Judeţeană, în cursul lunii septembrie 2018, cu următoarele instituţii: Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman, Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare” Alexandria şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alexandria.

Scopul acestui parteneriat, dar şi al proiectului îl constituie desfăşurarea de activităţi care vizează legarea unor relaţii de prietenie şi combaterea marginalizării copiilor cu cerinţe speciale ca premisă a dezvoltării unei relaţii de toleranţă, întrajutorare şi colaborare lipsite de prejudecăţi.

Calendarul activităţilor se întinde pe întregul an şcolar 2018-2019, astfel încât atelierul care se va desfăşura la Biblioteca Judeţeană reprezintă doar o etapă şi se doreşte a fi un prilej de a-i ajuta pe copii, fie că vin din mediul educaţional formal, fie că vin din centrul special, să interacţioneze unii cu alţii şi să conştientizeze faptul că toţi sunt la fel.

Totodată, proiectul în sine se vrea a fi un exerciţiu foarte util în desfăşurarea de activităţi extraşcolare, în care se îmbină utilul cu plăcutul şi pe parcursul cărora elevii sunt pregătiţi în sensul asigurării egalităţilor şanselor în educaţie, al dezvoltării personale şi al inserţiei în comunitate.

Activitatea de la Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” Teleorman se va desfăşura în Centrul de Formare al instituţiei, începând cu ora 12.00.

Cornelia RĂDULESCU