Biblioteca Județeană „Marin Preda”: 160 de ani de la Mica Unire

Cu prilejul sărbătoririi actului Unirii de la 24 Ianuarie 1859, Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman organizează miercuri, 23 ianuarie 2019, începând cu orele 11.00, la Sala de lectură a instituției, următoarele expoziţii tematice: „160 de ani de la Mica Unire”; „Cuza şi pasoptiştii”; „Cuza Vodă și Unirea”.

„160 de ani de la Mica Unire” este o expoziție de carte din patrimoniul bibliotecii, dintre titlurile acesteia făcând parte: „Epopeea Marii Uniri”, „Românii la 1859”, „Istoria modernă a României”, „Pe urmele lui Alexandru Ioan Cuza”, „Făcliile Unirii”, „Moş Ion Roată şi Unirea”, „Alexandru Ioan Cuza în politica europeană”.

Cea de-a doua expoziție, „Cuza şi pașoptiştii”, este formată din cărți poştale şi medalii din colecţia lui Teodor Nicolae Săceanu.

„Cuza Vodă și Unirea” este o expoziție de desene, realizată de Popa Miriam Alessandra, eleva Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” Alexandria.

Activitatea va cuprinde o prezentare power-point cu titlul „Alexandru Ioan Cuza”, susţinută de elevi de la Şcoala Gimnazială Plosca, coordonaţi de prof. Dorina Sbîrnea şi un medalion artistic prezentat de către elevii de la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Alexandria, îndrumați de profesoarele Paula Achim și Liliana Cătrună.

Unirea Principatelor Române de la 24 Ianuarie 1859 a deschis o nouă epocă în dezvoltarea istorică a poporului român, fiind urmată de o serie de reforme.

Unirea din 1859 a însemnat o etapă esențială pe drumul unității naționale, a cărei întregire deplină avea să se înfăptuiască în anul 1918.

Aceste act istoric este strâns legat de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza (revoluționar, paşoptist şi luptător înflăcărat pentru cauza Unirii) şi de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate: la 5 ianuarie în Moldova şi la 24 ianuarie 1859 în Ţara Românească. Proclamarea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al celor două Principate a declanşat o puternică explozie de entuziasm în rândul populației.

Cornelia RĂDULESCU