Bani nerambursabili pentru autoritățile publice din Teleorman, pentru utilizarea energiei regenerabile

Cererile de finanțare se depun la ADR Sud Muntenia în perioada 9 aprilie – 9 august 2020.

Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat, recent, versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte aferent Axei prioritare 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice, apel 2, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Apelul este de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere, începând cu data de 9 aprilie, ora 10:00, până la 9 august 2020, ora 10:00. Cererile se depun online, prin intermediul aplicației electronice MySMIS.

Pentru această oportunitate de finanțare, autoritățile publice din cele șapte județe ale Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia : Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Giurgiu, Prahova și Teleorman au la dispoziție o alocare nerambursabilă, din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat, de 27.172.224 euro. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100 de mii de euro și de maximum 25 de milioane de euro.

Ordinul de ministru și Ghidul solicitantului pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 3, accesând link-ul următor: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1467/ghid-3-1-B-NE-SE-SM-Apel-2.rar sau pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, www.inforegio.ro.

George ZAVERA