Bani de la stat, pentru salariații cu program redus de muncă

Guvernul, conform informațiilor furnizate de Ministerul Muncii, a aprobat o ordonanță de urgență prin care sunt reglementate o serie de măsuri de sprijin destinate angajaților și angajatorilor a căror activitate a fost afectată de pandemia de coronavirus SARS-CoV2. Aproximativ 700.000 de persoane vor beneficia de noile măsuri de sprijin financiar adoptate de Guvern, impactul bugetar fiind estimat la 2,4 miliarde lei.

Una din măsurile adoptate de Guvern, și care va putea fi aplicată ori de câte ori se instituie stare de urgență /alertă / asediu, este sprijinul acordat de stat, sub forma unei scheme de finanțare temporară, a salariaților cărora angajatorul le-a instituit program redus de muncă.

Astfel, Executivul a creat posibilitatea angajatorului să reducă, în această perioadă, timpul de muncă al salariaților, cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu repartizarea corespunzătoare a programului de lucru și cu reducerea corespunzătoare a salariului.

Pe această perioadă, angajații beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de legea bugetului asigurărilor sociale. Acești bani, sub formă de indemnizație de la bugetul de stat, se plătesc salariaților de către angajator și se decontează ulterior de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din bugetul asigurărilor de șomaj.

Reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 de zile lucrătoare consecutive, acesta având obligația să stabilească programul de muncă pentru întreaga lună.

George ZAVERA