Bani de la Consiliul Județean Teleorman, pentru combaterea Pestei Porcine Africane

Întrunit, la începutul acestei săptămâni, în ședință extraordinară, Consiliul Județean Teleorman a aprobat alocarea sumei de 105.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția instituției, în vederea acordării de ajutoare unităților administrativ-teritoriale din județul Teleorman pentru combaterea pestei porcine africane.

“Am alocat suma de 105.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, pentru acordarea unor ajutoare financiare către cinci comune din județ, în vederea aplicării planului suplimentar de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane“, a declarat președintele Consiliului Județean Teleorman, Dănuț Cristescu.

Conform hotărârii adoptate, comunele Lisa și Smârdioasa vor primi câte 30.000 lei, comuna Seaca suma de 20.000 lei, comunai Bujoru, suma de 15.000 de lei, iar comuna Năsturelu suma de 10.000 de lei. Sumele repartizate celor cinci unități administrativ-teritoriale vor fi utilizate în scopul achiziționării substanțelor necesare pentru dezinfectoarele individuale.

Unitățile administrativ-teritoriale cărora le-au fost repartiyate respectivele sume de bani vor trebui să justifice Consiliului Județean modul de utilizare a banilor, sumele neutilizate urmând a fi restituite bugetului județean, până la sfârșitul exercițiului bugetar.

Autoritățile publice locale, respectiv comitetele locale pentru situații de urgență, consiliile locale și primăriile, trebuie să dea dovadă de responsabilitate în gestionarea focarelor de pestă porcină africană, pentru a le lichida cât mai rapid și pentru a împiedica răspândirea bolii.

Reamintim faptul că în data de 1 iulie a.c., Consiliul Județean Teleorman a repartizat din fondul de rezervă bugetară suma de 37.000 lei comunelor Pietroșani, Suhaia și Fântânele, pentru combaterea pestei porcine africane.

George ZAVERA