Băncile, luate la bani mărunţi

Serviciile bancare îi nemulţumesc tot mai mult pe cetăţeni, motiv pentru care reclamaţiile oamenilor curg la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului. Pe baza acestor sesizări, la nivel naţional s-a derulat o acţiune tematică de verificare a respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la încheierea contractelor de credit de consum, cu sau fără ipotecă, de către societăţile bancare.
O astfel de acţiune a fost demarată şi în judeţul nostru, în perioada 18-28 martie 2013, de către Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Teleorman, ocazie cu care au fost verificate 14 puncte de lucru ale societăţilor bancare din municipiile Alexandria şi Roşiorii de Vede.
Neregulile constatate au fost sancţionate prin aplicarea a două amenzi contravenţionale în valoare de 20000 lei, iar în alte situaţii s-au dispus sancţiuni contravenţionale complementare de reparare a deficienţelor constatate prin procesul verbal, în termen de 15 zile.
În timpul controalelor au fost constatate deficienţe în ceea ce priveşte, printre altele, informarea precontractuala a consumatorilor, în scris, prin intermediul Formularului „Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”. Referitor la acest aspect nu s-a putut face dovada înmânării formularului cu cel puţin 15 zile înainte de data încheierii contractului.
O altă neregulă a constat în lipsa acordului scris al consumatorului de reducere a termenului legal de 15 zile necesar studierii informaţiilor precontractuale.
Şi în ceea ce priveşte dreptul de rambursare anticipată s-au constatat abateri. Acesta era condiţionat de o notificare scrisă înregistrată la bancă cu minim 3 zile înainte de data rambursării şi nu se specifică faptul că nu se solicită nicio compensaţie pentru rambursarea anticipată, având în vedere că dobânda este variabilă. Deşi, conform art. 66 alin 1 din OUG 50 / 2010, consumatorul are dreptul, în orice moment, să se libereze în tot sau în parte de obligaţiile sale care decurg dintr-un contract de credit.
Alte deficienţe constatate au fost legate de dreptul de retragere şi de materialele publicitare.
Referitor la prima neregulă, se impunea consumatorului să plătească Băncii creditul/partea de credit retrasă şi dobânda aferentă în contul curent al acestuia deschis la unitatea bancară cel târziu la data expirării termenului de 14 zile, deşi, conform art. 59 alin. 4 din OUG 50 / 2010, clientul poate achita aceste sume fără nicio întârziere nejustificată şi nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la expedierea notificării de retragere către creditor.
Pe de altă parte, materialele publicitare nu conţineau informaţii legate de dobânda anuală efectivă, durata, de valoarea totală plătibilă de client şi valoarea ratelor.
Pentru a nu se confrunta cu astfel de probleme, clienţii băncilor trebuie să se informeze cu privire la condiţiile de creditare, să compare ofertele de pe piaţă şi să ia decizia ţinând cont de nevoile şi de posibilităţile financiare de care dispun pentru restituire; să verifice cu atenţie costurile totale pe care urmează să le suporte, raportând aceste costuri la nivelul procentual de dobândă pe care banca îl oferă şi să aleagă oferta pe care o consideră cea mai avantajoasă. Nu în ultimul rând trebuie să solicite băncii, la lichidarea creditelor, încetarea contractului şi emiterea unei adrese care să ateste faptul că au fost stinse toate obligaţiile dintre părţi.

M. MEILĂ