Au început înscrierile la cursul de competențe antreprenoriale în domeniul economiei sociale

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a anunţat organizarea, în cea de-a doua jumătate a lunii ianuarie 2019, a unui curs de competenţe antreprenoriale dedicat antreprenorilor sociali. Grupul țintă al cursului de competențe antreprenoriale în domeniul economiei sociale este reprezentat de antreprenori sociali sau alte persoane interesate de antreprenoriatul social din judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman. Cursul se va desfăşura pe parcursul a două weekend-uri, în datele: 18.01-19.01- 20.01. 2019 şi 26.01 – 27.01.2019, la Piteşti. Cursul va fi structurat în 5 module de instruire respectiv marketing, vânzări, management, planificare financiară și proprietate intelectuală. Fiecare modul implică furnizarea de cunoștințe teoretice și practice, metodele interactive fiind cele utilizate de formatori. La final, participanții vor susține o probă teoretică și una practică, respectiv prezentarea unui Plan de afaceri, în vederea obținerii certificatului ce atestă formarea în domeniul competențelor antreprenoriale.

Cursul este organizat în cadrul proiectului SENSES, implementat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de partener. Proiectul este finanțat în cadrul primului apel de proiecte al Programului Transnaţional Dunărea și are ca obiectiv principal crearea unei reţele transnaționale de întreprinderi sociale, întreprinderi responsabile social, investitori financiari în economia socială, factori de decizie, mediul academic, care însumează în total 600-800 membri din regiunea Dunării. Rolul acestora este de a promova în comun un model inovator de întreprindere socială, precum și inovarea socială în dezvoltarea economică durabilă a regiunii Dunării.

Informaţii complete cu privire la înscrierea la cursul de competenţe antreprenoriale pot fi obţinute de către persoanele interesate de pe site-ul oficial al ADR Sud Muntenia sau apelând telefonul 0728282196 – persoană de contact Monica Măgureanu, expert Serviciul Dezvoltare și Comunicare din cadrul ADR Sud Muntenia.

George ZAVERA