Au fost stabilite costurile lunare de întreținere a bătrânilor din Căminele de la Cervenia și Furculești

La Căminul pentru persoanele vârstnice de la Cervenia pentru fiecare locatar se cheltuiesc lunar 2.810 lei, iar la cel din Furculești 2.610 lei

În anul 2011, prin reorganizarea la nivel de ţară a reţelei sanitare, centrele de sănătate din localităţile teleormănene Cervenia şi Furculeşti au fost transformate în Cămine pentru Persoanele Vârstnice. În cele două unităţi s-au făcut investiţii majore, astfel încât persoanele vârstnice internate aici să aibă condiţii de întreţinere, inclusiv din punct de vedere medical, la un nivel corespunzător.

Conform legii, costurile de întreținere a persoanelor internate și cele legate de funcţionarea respectivelor aşezăminte sociale se suportă din contribuţia persoanelor beneficiare şi, după caz, a susţinătorilor legali ai acestora, diferenţa fiind asigurată din bugetul Consiliului Judeţean Teleorman. La şedinţa Consiliului Judeţean din data de 27 martie 2017 s-a luat în discuţie şi aprobat, în baza prevederilor legale, costul mediu de întreţinere pentru fiecare persoană vârstnică internată la căminele din Cervenia şi Furculeşti.

Capacitatea maximă de funcţionare a Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia este de 50 de paturi, iar cea a Căminului de la Furculeşti de 40 de paturi, locurile fiind ocupate aproape în totalitate. De menționat faptul că cele două așezăminte sociale nu mai au personalitate juridică, coordonarea activității acestora fiind asigurată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

În baza cheltuielilor fundamentate de DGASPC Teleorman, Consiliul Județean a aprobat un cost mediu lunar de întreținere în cuantum de 2.810 lei pentru fiecare persoană vârstnică internată în Centrul de la Cervenia și de 2.610 lei pentru fiecare beneficiar din cadrul Centrului pentru persoanele vârstnice Furculești. Contribuția lunară de întreținere a persoanelor internate în cele două așezăminte sociale este în procent de 60 la sută din valoarea veniturilor personale lunare și nu poate depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat. Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va achita de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice, dacă realizează venit net lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei pe lună. Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul Consiliului Județean.

George ZAVERA