Astăzi se desfășoară proba scrisă a examenului de definitivat

Potrivit Ministerului Educației Naționale, astăzi, 20 aprilie 2017 se desfășoară proba scrisă a examenului de definitivat în învățământul preuniversitar, primele rezultate urmând să fie afișate în data de 25 aprilie 2017. Cei 109 dascăli din județul Teleorman, care au îndeplinit toate condițiile pentru a putea susține proba scrisă, se vor prezenta astăzi la Colegiul Național ”A.D. Ghica” din municipiul Alexandria, centrul de examen stabilit de Ministerul Educației Naționale pentru județul Teleorman.

După validarea dosarelor de înscriere, susținerea celor două inspectii și evaluarea portofoliilor profesionale personale au fost admise pentru proba scrisă, 109 cadre didactice din județul Teleorman, dintr-un total de 115 dascăli, înscriși. Patru dintre aceștia au cerut retagerea din concurs, iar alți doi nu au fost validați din cauză că nu aveau toate actele în dosarul de înscriere.

Pentru susținerea probei scrise, care începe la ora 10:00 și durează patru ore, candidații trebuie să fie prezenți în sală între 08:00-08:45, accesul acestora în sală făcându-se pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate sau pasaportului in termen de valabilitate.

Au fost validați să susțină proba scrisă candidații care au îndeplinit condițiile privind vechimea efectivă de predare și calificativul ”Bine” sau ”Foarte bine” – condiții care se mențin din sesiunile anterioare.

Examenul de definitivat din acest an vine cu mai multe noutăți. Astfel, pe lângă condițiile precizate anterior, candidatii trebuie să îndeplinească și criteriul mediei, adică, media aritmetica a notelor finale la inspecții și portofoliu trebuie să fie minimum 8 (opt), dar nu mai puțin de 7 la fiecare dintre probele respective (nota celor două inspectți la clasă, nota obținută la portofoliul profesional și nota obținută la proba scrisă).

O altă noutate este că proba scrisă va avea două subiecte în loc de trei. Un subiect va fi centrat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60%), iar celălalt subiect pe metodica predării specialității (cu o pondere de 30%), 10% din punctaj fiind acordat din oficiu.

Lucrările scrise sunt evaluate de o comisie organizată la nivel național, alcătuită din două cadre didactice din învățământul universitar sau preuniversitar, având specialitatea respectivă.

După afișarea primelor rezultate, candidații nemulțumiți de rezultate pot depune contestații în perioada 25-26 aprilie 2017. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 30 aprilie 2017.

Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar.

Cei care nu au promovat examenul de definitivare în învățământ se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică cu durata de un an școlar.

Candidatii pot sustine examenul național pentru definitivare în învățământ fără taxă, de cel mult trei ori. Participările ulterioare la examen sunt condiționate de achitarea unor taxe stabilite de către Ministerul Educatiei Nationale.

M. MEILĂ