Astăzi se afișează notele finale la examenul de Definitivat * 25 de contestații depuse de candidații din Teleorman

Astăzi, cei 25 de candidați din Teleorman, care au depus contestații după susținerea probei scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământ sesiunea 2016, vor afla notele. Potrivit calendarului examenului de definitivat 2016, după afișarea primelor rezultate ale probei scrise, cei nemulțumiți de notele obținute au putut depune contestații în zilele de 11 și 12 august 2016.

După afișarea rezultatelor finale, vom afla dacă a crescut numărul cadrelor didactice din Teleorman care au reușit să obțintă cel puțin nota 8 la proba scrisă din cadrul definitivatului, nota minimă pentru promovare. Cel mai probabil, majoritatea contestațiilor au fost depuse din rândul celor 16 candidați care au obținut note între 7-7,99.

Înainte de depunerea contestațiilor, după afișarea primelor rezultate, 40 de candidați din Teleorman au promovat examenul de definitivat, obținând note între 8-9,99.

Niciun candidat din Teleorman nu a reușit să ia nota 10 la proba scrisă a examenului de definitivat 2016, nota maximă fiind 9,70.

Rușinos este că unul dintre candidați a obținut nota 1,7 la proba scrisă, în condițiile în care la cele două inspecții la clasă a primit nota 10. De altfel, majoritatea candidaților au primit note de 10 în urma celor două inspecții la clase. Doar șase cadre didactice au primit note de 9 și 9,50 la una sau la amândouă inspecțiile la clase.

La proba scrisă a examenului de definitivat în învățământ sesiunea 2016 au fost admiși 114 candidați din județul nostru, însă doar 73 dintre aceștia au susținut proba scrisă, la centrul de examen stabilit la Liceul Teoretic “Constantin Noica” din Alexandria.

Examenul de definitivare în învățământ poate fi susținut și de personalul didactic asociat cu cel puțin ½ de normă didactică în specialitate, care îndeplinește condițiile de studii, după un stagiu efectiv de cel puțin 3 ani la catedră. Prezentarea la examenul pentru definitivarea în învățământ este obligatorie după 2 ani de la efectuarea stagiului minim. Personalul didactic se poate prezenta la acest examen în trei sesiuni, în cel mult cinci ani.

Pentru a promova examenul, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 8 la proba scrisă a examenului. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional care încheie formarea iniţială.

Personalul didactic titular care nu obține definitivarea în învățământ pierde calitatea de titular și, ca urmare, contractul individual de muncă al acestuia se desface, potrivit legii.

M. MEILĂ