Astăzi începe Evaluarea Națională a elevilor din clasa a VI-a

După evaluarea elevilor din clasa a IV-a, a venit rândul elevilor din clasa a VI-a să treacă prin emoțiile testărilor din cadrul Evaluării Naționale. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale, astăzi, elevii din clasa a VI-a susțin prima probă din cadrul Evaluării Naționale, proba la Limbă și comunicare. Urmează ca joi, 11 mai 2017, elevii din clasa a VI-a să fie testați la Matematică și științe.

Ca și la evaluarea elevilor din clasa a IV-a, sălile în care se susţin examenele elevilor din clasa a VI-a sunt, de regulă, cele în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod curent. Rezultatele obţinute nu se înregistrează în catalogul clasei. Acestea vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ și pe baza lor vor fi elaborate planuri individualizate de învăţare. De asemenea, părinţii/reprezentanţii legali ai elevului vor fi informați asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor fiecărui elev în parte.

Evaluarea Națională va continua cu examenul elevilor din clasa VIII-a, care începe în 19 iunie 2017 cu proba la limba și literaratura română. În data de 21 iunie, elevii din clasa a VII-a vor susține proba la matematică şi în 22 iunie, la limba şi literatura maternă. Rezultatele vor fi afişate în 26 iunie şi tot atunci pot fi depuse contestaţii. Acestea până în 30 iunie, când vor fi anunţate rezultatele finale.

Pentru susținerea examenului de Evaluare Națională, elevii din clasa a VIII-a trebuie să se înscrie între 7-9 iunie 2017, cursurile finalizându-se în data de 9 iunie.

Începând cu acest an școlar, ponderea mediilor din clasele V-VIII la admiterea la liceu va fi de 20 la sută, faţă de 25 la sută până acum, iar admiterea va fi făcută într-o singură etapă computerizată, urmată de o etapă în care vor fi analizate cazurile speciale. Admiterea în liceu se va finaliza în 28 iulie.

M. MEILĂ