Aspecte privind performanţa activităţii protecţiei civile

Pentru că în prezent suntem în săptămâna premergătoare zilei dedicată Serviciului de Protecţie Civilă al I.S.U “A.D. Ghica” al Judeţului Teleorman, e bine ca cetăţenii judeţului Teleorman să cunoască şi câteva aspecte privind performanţele obţinute de personalul acestui serviciu, în decursul anului trecut.
Avându-se în vedere indicatorii de performanţă şi evaluare, în decursul anului 2013, Serviciul Protecţie, Pregătire şi Educaţie Preventivă a Populaţiei a desfăşurat nu mai puţin de 755 controale tehnice de prevenire pe linia situaţiilor de urgenţă.
În urma controalelor efectuate de inspectorii acestui serviciu au fost constatate 1092 deficienţe, din care 632 ( 57,8% din total) au fost înlăturate operativ, iar 392 (35,8% din total) au fost sancţionate, aplicându-se 606 sancţiuni contravenţionale, din care 430 de avertismente şi 173 de amenzi contravenţionale în cuantum de 74.500 lei.
Pe parcursul anului au fost executate un număr de 10 misiuni pirotehnice şi o misiune de distrugere a unui număr de 110 elemente de muniţie. Pe timpul acestor misiuni, deşi dotarea şi materialele folosite sunt depăşite atât fizic cât şi moral, nu s-au înregistrat pagube materiale sau pierderi de vieţi omeneşti.
În anul de referinţă au fost desfăşurate exerciţii de alarmare publica la 11 localităţi din mediul rural. Este vorba despre localităţile Bujoru, Ștorobăneasa, Frumoasa, Buzescu, Cosmeşti, Bogdana, Sârbeni, Smârdioasa, Cervenia, Blejeşti şi Conţeşti.
Iar la nivelul municipiilor Alexandria şi Roşiorii de Vede, în colaborare cu autorităţile publice locale, s-au desfăşurat alte exerciţii de alarmare publică, cu ocazia cărora s-au amenajat puncte de informare preventivă unde au fost distribuite pliante, flyere şi cd-uri. De asemenea, pe timpul evacuării, cetăţenii au putut viziona spoturi şi filmuleţe pe videoproiector şi au fost înştiinţaţi asupra modului de comportare în caz de cutremur.
În anul 2013 serviciile voluntare şi-au planificat, conform atribuţiilor prevăzute de legislaţie, 2.888 de activităţi, din care 2.524 controale şi 364 activităţi de informare preventivă a populaţiei.
Pe timpul activităţilor de informare preventivă, în cadrul campaniei naţionale ,,Vreau să fiu voluntar!”, la sediile serviciilor voluntare au fost instituite puncte de informare preventivă a populaţiei.
Anul trecut, serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au participat singure la 13 intervenţii în caz de incendiu şi la un număr de 43 intervenţii in colaborare cu pompierii militari ai ISU „A. D. Ghica” Teleorman. Intervenţiile la incendii ale S.V.S.U. au reprezentat 3,9 la sută din incendiile produse în zona de competenţă, iar cele în cooperare cu pompierii militari circa 16,9 la sută din totalul incendiilor. Aşadar serviciile voluntare au participat la lichidarea şi stingerea incendiilor din zona de competenţă în proporţie de 20,8 la sută. În contextul în care numărul incendiilor a scăzut cu circa 27 la sută faţă de anul trecut se reflectă o creştere a intervenţiilor din partea S.V.S.U.
În 2013 s-au remarcat serviciile voluntare ale comunelor Gălăteni, Salcia, Drăgăneşti Vlaşca şi Izlaz, care au avut şi
cele mai multe intervenţii.
Obiectivele anului 2014 vizează în continuare reducerea numărului de incendii în toate sectoarele de activitate, precum şi cel al victimelor, eficientizarea activităţii de prevenire în vederea menţinerii sub control a riscurilor şi restabilirea stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane după producerea acestora şi creşterea rolului de sprijin pe care îl au S.V.S.U. şi S.P.S.U. în activitatea de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

M.M.