Asociaţia Comunelor din România, Filiala Teleorman a scos la concurs cinci posturi de auditor intern

Asociaţia Comunelor din România – Filiala Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a cinci funcţii contractuale de execuţie vacante de auditor intern.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale conforme art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea admiterii la concurs şi a ocupării posturilor de auditor intern candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată în domeniul economic acreditate, studii absolvite cu diplomă de licenţă.

Data limită pentru depunerea dosarelor – 31 ianuarie 2018, ora 14.00.

Concursul va vea loc în data de 11 februarie 2018, ora 10.00 – proba scrisă şi în data 14 februarie 2018, ora 10.00 – proba interviu.

Persoanele interesate de ocuparea unor astfel de posturi pot obţine relaţii suplimentare la sediul Asociaţiei Comunelor din România – Filiala Teleorman, din Alexandria, strada Ion Creangă, nr. 52-54, etaj 2 (sediul vechi CEC, vis-a-vis de Curtea de Conturi), tel 0766334101.

George ZAVERA