Posesorii de arme letale din judeţul Teleorman sunt aşteptaţi să-şi vizeze permisul. În urma unei legii din 2011 privind regimul armelor şi muniţiilor posesorii de arme letale au obligativitatea de a solicita prelungirea valabilităţii permisului, înainte de împlinirea termenului de 5 ani de la data eliberării sau după caz de la data ultimei vize aplicate.
Având în vedere că în anul 2009 activitatea de vizare a permiselor de armă s-a desfăşurat până la data de 31 martie, deţinătorii de arme cu permis de armă vizat sau eliberat în anul 2009 au obligaţia să solicite prelungirea valabilităţii permisului de armă înainte de împlinirea termenului de 5 ani de la data ultimei vize aplicate sau după caz de la data eliberării.
Pentru prelungirea vizei, persoanele în cauză trebuie să se prezinte la poliţie cu permisul de armă şi armele înscrise în acestea, actul de identitate, permisul de vânătoare în cazul persoanelor cu drept de port şi folosire al armelor de vânătoare, cererea tip care va fi completată şi semnată inclusiv pe verso de către titularul permisului de armă, pentru a confirma că a fost instruit cu privire la unele reguli generale care trebuiesc respectate de către posesorul permisului de armă, o fotografie color (dimensiune 4 x 5 cm), atestatul de colecţionar, în cazul persoanelor fizice care deţin arme în colecţie, certificatul medical tip, din care să rezulte ca persoana este aptă să deţină şi să folosească arme si muniţii, eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înainte de depunerea cererii, aviz psihologic din care să rezulte că persoana este aptă să deţină şi să folosească arme şi muniţii, eliberat cu cel mult 12 luni înainte de depunerea cererii, de către un psiholog autorizat pentru astfel de teste, atestat în condiţiile legii şi certificat de cazier judiciar.
Activitatea de prelungire a valabilităţii permisului de armă, a atestatului de colecţionar sau a atestatului de instructor în poligonul de tragere se desfăşoară la sediul I.P.J. Teleorman, în zilele de marţi şi joi ale săptămânii între orele 09:00 – 14:00.
În caz de neprezentare în termenul legal, în vederea prelungirii valabilităţii documentelor menţionate, împotriva persoanelor fizice în cauză, se vor lua măsuri de anulare a dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor şi retragerea permisului de armă, a atestatului de colecţionar sau a atestatului de instructor în poligonul de tragere.
Cererea de prelungire a valabilităţii permisului de armă şi tipizatul certificatului medical pot fi ridicate de la I.P.J. Teleorman – Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, în zilele de marţi şi joi ale săptămânii între orele 08:30 – 12:00, de la sediul A.J.V.P.S. Teleorman, precum şi de la magazinele autorizate de comercializat arme şi muniţii.

C.D.

Despre autor