Aproximativ 8700 de persoane s-au angajat în 2018 cu sprijinul AJOFM Teleorman

În anul 2018, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Teleorman au fost încadrate în muncă 8726 persoane, dintre care 3.734 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 4.123 au peste 45 de ani, 1.935 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 1.472 au între 25 și 35 de ani, iar 1.196 sunt tineri sub 25 de ani .

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 3.469 provin din mediul urban, iar 5.257 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale (3.553), urmate de cele cu studii gimnaziale (2.461). Numărul celor cu studii profesional/arte si meserii este de 2.158, cei cu studii postliceale si universitare sunt în număr de 506, iar cei cu studii primare si fara studii sunt în număr de 48.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Teleorman, 8.371 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în anul 2018, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 7.674 persoane.

C.D.