Aproximativ 5200 pensionari teleormăneni vor beneficia de recalcularea pensiilor

Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 437/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin care s-a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin dispoziţiile art. IV din Ordonanţa de Urgenţă nr. 113/18 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 830/23 decembrie 2013, s-a impus stabilirea următorilor indici de corecţie:1,12 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv; 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 inclusiv; 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie sau deschis în perioada 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013 inclusiv.
De reţinut faptul că indicele de corecţie se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data înscrierii iniţiale la pensie. Iar drepturile de pensie, rezultate în urma aplicării indicilor de corecţie prevăzuţi la aliniatul de mai sus, se cuvin începând cu data de 7 noiembrie 2013. De această recalculare vor beneficia persoanele pensionate în perioada 1 ianuarie 2011-22 ianuarie 2013 inclusiv.

B.P.